ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı Haberleri♦  Çalışan Annenin Bakıcı SorunuTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanuna göre idari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
Çalışan Kadın ve Çocuk Bakım Modelleri17.06.2011

Ücretli bakıcı, kreş ve anaokulu gibi ücretli çocuk bakımı dışında diğer aile fertleri, komşu, akraba ve arkadaş gibi kişiler tarafından sağlanan çocuk bakımını ücretli olmayan çocuk bakım olarak adlandırırsak, her ailede potansiyel bir ücretli olmayan çocuk bakım kaynağının olduğu varsayımını yapabiliriz.

Genelde deneysel analizler eşi olan evli kadınlar olduğundan, bir ilke olarak koca her ailede potansiyel bir çocuk bakımı sağlayıcısıdır.

Çoğu koca aslında karısı çalışırken çocuk bakımı sağlar, ancak kocanın tam zamanlı çalıştığı varsayılsa dahi her aile için düşük ya da sıfır maliyetli başka bir ücretli olmayan çocuk bakımı kaynağı imkânı vardır.

Çocuk bakım tercihinin ekonomik modeli, aile üyelerinin mal ve hizmetleri tüketirken toplam faydasını maksimize etmeye çalışacağı varsayımına dayanır. Hane halkı, fayda fonksiyonunu maksimum yapmaya çalışır.

Anne tarafından sağlanan çocuk bakımının, annenin boş zamanının birleşik bir ürünü olduğu varsayılır. Dolayısıyla, anne tarafından sağlanan çocuk bakımı saatidir ve annenin çalıştığı her saat için başka bir kişi tarafından bakım gerekir. Bu sadeleştirici bir varsayım olup annenin temel çocuk bakımı sağlayıcısı olarak görüldüğü uygulamalar ile tutarlıdır.

Bugüne kadar annenin iş gücüne katılımı ve çocuk bakımı ile ilgili yapılan çalışmalarda, annenin iş gücüne katılımının modellenmesinde genel olarak probit model kullanılmıştır. Bu modellerde kullanılan anahtar değişkenler annenin maaş oranı ve çocuk bakımı maliyetidir.

Kadının geliri ile çocuk bakımı ücretleri hem kadının çalışmasını hem de çocuk bakım tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu güne kadar bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda kadının maaşı arttıkça işgücüne katılımının arttığı, çocuk bakımı maliyeti arttıkça işgücüne katılımının azaldığı gözlemlenmiştir.

Çocuk bakım tercihi ile ilgili modellerde bağımlı değişken olarak çocuk bakım tercihi kadının çocuğuna kendisi, diğer aile fertleri, komşu-akraba bakıyor ve ücretli bakım yaptırıyor olarak dört farklı kategoride ele alınmıştır.

İkinci senaryo olarak kadının çalışma durumuyla ile ilgili kurulan modellerde, ilk olarak kadının çalışma zamanı -tüm yıl, mevsimlik, arada bir – şeklinde alınmıştır. Daha sonra bu kez kadının işteki durumu bağımlı değişken olarak ele alınmıştır.

İşteki durumuna bağlı olarak kadın kendi hesabına, devlet sektörü, özel sektör ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor olabilir. Kurulan modellerde bağımsız değişkenleri kadının demografik özellikleri, hane halkı özellikleri ve çocuk bakımı özellikleri olarak üç başlık altında toplayabiliriz.

Okunma Sayısı : 3445