ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı Haberleri♦  Çalışan Annenin Bakıcı SorunuTüm Basında Biz »HABERLER♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin Dikkatine♦  İş Arayan Bakıcıların DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanuna göre idari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları26.02.2013

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2013-31.12.2013)

KanunMaddesi

CezaMaddesi

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

14.651

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

118

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

118

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

118

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

118

28

99/c

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

118

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

485

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

1.832

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için

1.832

32

102/a

Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

134

39

102/a

Asgari ücretin  ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

134

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

485

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

485

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

485

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

237

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

237

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

237

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

237

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

237

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.293

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

237

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.293

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.293

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.293

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak

1.293

73

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.293

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.293

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.293

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.293

90

106

İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

14.651

92

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

11.721

96/1

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

11.721

96/2

107

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

11.721

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

11.721

Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL'nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

 

Okunma Sayısı : 2563