ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  Bakıcı Seçerken♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı HaberleriTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Genel Kurul Duyurusu♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Basın Açıklaması Yeni Corona Virüsü Covid19 Hakkında♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanuna göre idari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
4904 sayılı kanunun 20.maddesine göre idari para cezaları26.02.2013

 

KANUN..   CEZA   FİİL 2020
       MADDE  CEZA
MİKTARLARI
4904 20/a Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapmak 36.050 TL
Tekrarı halinde                                  72.104 TL
Bu kapsamda hizmet alan işverene 18.025 TL
4904 20/b Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyene 90.130 TL
Tekrarı halinde                                  180.263 TL
Bu kapsamda hizmet alan işverene 36.050 TL
4904 20/c İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayana 36.050 TL
4904 20/d 19.uncu maddenin dördüncü fıkrasında yeralan geçersiz anlaşmaların herhangi birini
düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı
9.012 TL
4904 20/e Ek teminat vermeyen özel istihdam bürolarına 1.800 TL
4904 20/f Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösterenler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyenlere ait reklam veya işve işçi bulma ilanını yayınlayanlara ayrı ayrı 5.404 TL
4904 20/g Kurumdan izin almadan kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürenlere 90.131 TL
Kuruma onaylatılmayan her bir yurtdışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına 1.800 TL
4904 20/h Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek için ilan verenlere 9.012 TL
4904 20/i Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli
olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere
5.404 TL
4904 20/j Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına 36.050 TL
4904 20/k İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına 90.131 TL
4904 20/l Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara 18.025 TL
4904 20/m Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen
tarım aracılarına her bir işçi çin
899 TL
4904 20/n Kurum aracılığı olmaksızın sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir
işçi için
36.050 TL
Geçici işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına herbir işçi için
.........................................................................................................................................................
18.025 TL
4904 20/o Kurum aracılığı olmaksızın işçi istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için 1800 TL
4904 20/p Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan
yayımlayanlara her bir ilan için
...............................................................................................................................................
9.012 TL
4904 20/r Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki
almış gibi faaliyet gösterenlere
90.131 TL
4904 20/s Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere herbir işçi için 36.050 TL

 

 

Okunma Sayısı : 9709