ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı Haberleri♦  Çalışan Annenin Bakıcı SorunuTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanuna göre idari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
4904 sayılı kanunun 20.maddesine göre idari para cezaları26.02.2013

 

KANUN.... CEZA FİİL 2018
MADDESİ... CEZA
MİKTARLARI
4904 20/a Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapmak 23.770 ₺
Tekrarı halinde                                  47.541 ₺
Bu kapsamda hizmet alan işverene 11.885 ₺
4904 20/b Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyene 59.427 ₺
Tekrarı halinde                                  118.854 ₺
Bu kapsamda hizmet alan işverene 23.770 ₺
4904 20/c İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayana 23.770 ₺
4904 20/d 19.uncu maddenin dördüncü fıkrasında yeralan geçersiz anlaşmaların herhangi birini
düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı
5.942  ₺
4904 20/e Ek teminat vermeyen özel istihdam bürolarına 1.188  ₺
4904 20/f Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösterenler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyenlere aitr eklam veyaişve işçi bulma ilanını yayınlayanlara ayrı ayrı 3.564 ₺
4904 20/g Kurumdan izin almadan kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürenlere 59.427 ₺
Kuruma onaylatılmayan her bir yurtdışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına 1.188 ₺
4904 20/h Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek için ilan verenlere 5.942 ₺
4904 20/i Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli
olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere
3.564 ₺
4904 20/j Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına 23.770 ₺
4904 20/k İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına 59.427 ₺
4904 20/l Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara 11.885 ₺
4904 20/m Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen
tarım aracılarına her bir işçi çin
594 ₺
4904 20/n Kurum aracılığı olmaksızın sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir
işçi için
23.770 ₺
Geçici işçi istihdam eden kamu kurum vekuruluşlarına herbir işçi için
.........................................................................................................................................................
11.885 ₺
4904 20/o Kurum aracılığı olmaksızın işçi istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için 1.188 ₺
4904 20/p Kurumca yayımlanan açık işilanlarını Kurumdan izin almadan
yayımlayanlara herbir ilan için
...............................................................................................................................................
5.942 ₺
4904 20/r Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki
almış gibi faaliyet gösterenlere
59.427 ₺
4904 20/s Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere herbir işçi için 23.770 ₺

 

Okunma Sayısı : 5617