ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  Bakıcı Seçerken♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı HaberleriTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Genel Kurul Duyurusu♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Basın Açıklaması Yeni Corona Virüsü Covid19 Hakkında♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanunun İdari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.19.04.2013

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişlerince Yeni Teftiş Anlayışı Çerçevesinde Denetimlerine Başlıyor

Ankara’dan gelen ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı olan İş müfettişler heyeti, yapılacak teftişlerle ilgili bilgi vermek üzere İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı Vural ŞEKER ve dernek yönetim kurulu üyelerini 19.04.2013 tarihinde ziyaret etmişlerdir.
Çalışma hayatının öncelikli sorunları esas alınarak Türkiye genelinde belirlenen işkolları ve alanlar ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya İllerinde özel istihdam büroları gibi izinsiz faaliyet gösteren işyerlerinde programlı teftişler yapılmaya başlanacaktır.
 
Programlı Teftişlerde kayıt dışı istihdamın engellenmesi, yabancı uyruklu kaçak çalıştırmanın önlenmesi, çalışma ortamlarının sağlıklı hale getirilmesi, çalışma hayatında verimliliğin artmasına katkı yapılması,  işyerlerinde  işçilere fazla çalışma yaptırma yerine ilave istihdamın teşvik edilmesi, iş uyuşmazlıklarının azaltılarak çalışma barışının sağlanması amaçlanmaktadır.
Yeni denetim anlayışı ile işyerlerinde yasal standartlara uyulması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için işçi ve işverenlere yasal düzenlemeler ve uygulanması konusunda bilgi ve destek sağlanacaktır.
İş müfettişlerinin verdiği bilgilere göre yeni denetim anlayışı çerçevesinde;
-Sektör ve risk temelli teftiş programları yapılacak,
Sektörel sorunların tespiti ve çözümlerin geliştirilmesini sağlamak, ayrıca aynı işkolu ya da sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin aynı dönemde denetlenmesi ile işyerleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla işkolu esasına dayalı teftiş programı uygulanacaktır.
-İşyerlerindeki sorunları önleme amacıyla hareket edilecektir.
“Önleyici teftiş” olarak adlandırılan bu yöntemde, eksik ya da yanlış bilgi nedeniyle ortaya çıkan mevzuata aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak, ceza uygulamaktan ziyade eğitim yoluyla, önceden gerekli tedbirlerin alınması , mevzuata aykırılık ve eksikliklerin düzeltilmesi, zararların ortaya çıkmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Kısaca “Önlemek ödemekten daha ucuzdur” anlayışıyla hareket edilecektir.
-İşverenlere mevzuatın uygulanması konusunda rehberlik yapılacak:
İşçi ve işverenleri bilgilendirici toplantılar düzenlenecek ve iş mevzuatının kolayca uygulanmasına yönelik dokumanlar dağıtılacaktır.
 
İş Müfettişleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 2012 Haziran ayı sonu itibariyle izinli 331 ÖİB faaliyette bulunduğunu, ancak söz konusu işyerlerinin dışında, 
kayıtlı özel istihdam büroları ile aynı tür faaliyetlerde bulunan, ancak gerekli yasal izni almamış pek çok işyerinin olduğunu belirtmişlerdir.
İzinsiz olarak faaliyet yürüten bu işyerleriyle ilgili olarak gelen şikayetlerden, işyerlerinde aşağıdaki sorunların bulunduğu anlaşılmaktadır:
-İş arayanlardan ücret alınması,
-Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere iş ve işçi bulma aracılığı yapılması, bu kişilerin özellikle ev hizmetleri, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı hizmetleriyle ilgili işlere yerleştirilmesi,
-Geçici iş ilişkisi kurulması,
-İş ve işçi bulmaya aracılık dışında başka faaliyetlerde bulunulması,
-Kayıt dışı çalışma şartlı işe yerleştirmeler yapılarak kayıt dışı istihdamın teşvik edilmesi,
-Hukuka ve yasalara aykırı yazılı ve sözlü anlaşmalar yapılması şeklinde sıralamak mümkündür.
İş Müfettişleri, yeni denetim anlayışının “risk esasına dayalı” ve “önleme amaçlı” olduğunu, hedeflerinin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak, işyerlerinin ve istihdamın sürekliliğini tehdit eden riskleri gidermek olduğunu vurgulayarak,
-Kayıt dışı olarak iş ve işçi bulmaya aracılık eden işyerlerinin, gerekli yasal koşulları yerine getirmeleri halinde kayıt altına alınmalarının sağlanması,
-Kanuni şartları yerine getirmek istemeyen ya da yerine getiremeyecek durumda olan Özel İstihdam Büroları hakkında idari para cezası uygulanması ve faaliyetlerine son verilmesinin sağlanması,
-Kayıt altına alınmaları sağlanan Özel İstihdam Bürolarının iş ve işçi bulmaya aracılık dışında faaliyette bulunmalarının engellenmesi,

 

-Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu işçilerin istihdamının önlenmesi ve gerekli koşulları taşımayanların sınır dışı edilmesinin sağlanması,
-Söz konusu işyerleri aracılığı ile kayıt dışı işe yerleştirmelerin önlenmesi,
-Aracılık hizmeti veren işyerlerince yapılan hukuka ve yasalara aykırı yazılı ve sözlü anlaşmaların sona erdirilmesi,
-Söz konusu işyerlerinin çalışma koşullarının 4857 sayılı Yasa açısından teftişinin yapılması,
amaçlarıyla bu tür işyerlerinde programlı teftişlerin yürütülmesinin hedeflendiğini belirtmişlerdir.
Okunma Sayısı : 5821