ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  Bakıcı Seçerken♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı HaberleriTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Genel Kurul Duyurusu♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Basın Açıklaması Yeni Corona Virüsü Covid19 Hakkında♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanunun İdari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
4904 Sayılı Kanuna Göre İdari para cezaları09.02.2022
SIRA NO KANUN KANUN
MADDESİ
CEZA
MADDESİ
FİİL 2022 YILI CEZA MİKTARLARI
1 4904   20/a Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak       53.572
2 4904   20/a Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek       107.151
3 4904   20/a İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak        26.786
4 4904   20/b Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenlemek        133.940
5 4904   20/c İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek        53.572
6 4904   20/d Özel istihdam bürolarınca, Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek        13.391
7 4904   20/d Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlerce Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek        13.391
8 4904   20/e Özel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek         2.673
9 4904   20/f Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak         8.030
10 4904   20/g Özel istihdam bürolarınca yurt dışı hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak.         2.673
11 4904   20/g Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyeerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürmek      133.940
12 4904   20/g İşverenlerce yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak       2.673
13 4904   20/h Kurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek       13.391
14 4904   20/i Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek       8.030
15 4904   20/j Özel istihdam bürolarının, müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemesi       53.572
16 4904   20/k Özel istihdam bürolarınca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak      133.940
17 4904   20/n Kurum aracılığı olmaksızın daimi işçi almak      53.572
18 4904   20/o Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermemek       2.673
19 4904   20/p Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlamak      13.391
20 4904   20/r Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanmak veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet göstermek      133.940
21 4904   20/s Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket etmek       53.572

 

Okunma Sayısı : 1045