ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  Bakıcı Seçerken♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı HaberleriTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Genel Kurul Duyurusu♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Basın Açıklaması Yeni Corona Virüsü Covid19 Hakkında♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanunun İdari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası18.04.2011

İzinsiz Yabancı Uyruklu Bakıcı ve Temizlikçi Çalıştırmanın Cezası

Ülkemize bir aylık vize ile iş bulmak amacıyla gelen yabancı uyruklu şahıslar aylarca, hatta yıllarca kalmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşlı, hasta, çocuk bakımı işlerinde 450-500 Dolar aylıkla çalışmaktadırlar.Uygulamada görüldüğü üzere bunlar genelde izinsiz diğer bir ifadeyle kaçak olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe yabancıların Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen kanun  yaşlı, hasta, çocuk bakımı işlerinde çalışanları bağımlı çalışan olarak tanımlamıştır.

Bağımlı çalışan açık anlatımla;Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon ve benzeri karşılığı çalışan yabancı kişidir.

Çalışma İzin Başvurusu

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletirler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili mercilerin görüşlerini alarak başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir.
Çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur.
Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler.

Çalışma İzin Başvuru Reddi

İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,
Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,

Yabancının geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmaması,

Bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabancının aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması,

Yabancının çalışmasının milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel sağlık için tehdit oluşturması hallerinde reddedilir.
İşverenlerin Bildirim Yükümlülüğü:

Yabancı Çalıştıran İşverenler

a. Yabancının çalışmaya başladığı tarihten,

b. Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren,

c. Herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

İzinsiz Yabancı Uyruklu Çalıştırmanın Cezası

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 2017 yılında 6.229 TL idari para cezası uygulanır.

İşveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

İdari para cezası tekrarı halinde bir kat artırılarak uygulanır.

İzinsiz Çalışan Yabancıya Verilecek Ceza

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2017 yılında 4983 TL idari para cezası uygulanır.

Sonuç: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almadan yaşlı, hasta, çocuk bakımı vb. işlerde yabancı uyruklu çalıştırmak suçtur ve uygulanacak yaptırım 4817 sayılı Kanunu çerçevesinde yukarıda açıklanmıştır.

Çalıştıran ile çalışan arasında bir iş ve ücret ilişkisi yani işveren-işçi ilişkisi oluştuğundan, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Vergi Kanunları hatta Türk Ceza Kanunu ilgili yaptırım hükümleri de ayrıca uygulanacaktır.

Danışma merkezleri ve şirketler aracılığıyla temin edilen yabancı uyruklu şahısları çalıştıran işverenlerinde cezai yaptırıma muhatap olmamak için çalışma izinlerini araştırmaları gerekir. Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından öğrenebilirler.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre “Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir”. Yasa hükmü gereği özellikle bina yöneticilerinin bu şekilde çalışan yabancı uyruklu şahısları emniyet birimlerine bildirmeleri gerekir.

Yabancı uyruklu çalıştırılmasına yönelik şikayetlerinizi BİMER aracılığıyla da yapabilirsiniz.

Okunma Sayısı : 33071