ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  Bakıcı Seçerken♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı HaberleriTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Genel Kurul Duyurusu♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Basın Açıklaması Yeni Corona Virüsü Covid19 Hakkında♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanunun İdari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
İÖİBD Kamuoyu Açıklaması05.05.2012

                                                                                                                                                                          

İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Kamuoyu Açıklaması

Son günlerde bazı basın yayın organlarında, yasal Özel İstihdam Bürolarına yönelik haksız, hiçbir dayanağı ve mesnedi olmayan, Özel İstihdam Bürolarının çalışma şekli ile ilgili yeterli bilgi ve belgeye sahip olmadan, ilgili/ilgisiz, kişi/kurum ve kuruluşlar tarafından bir karalama durumu söz konusu olmuştur.

Dünyada ve özellikle de Avrupa da gelişmiş örnekleri bulunan bürolarımızın ülkemizde yasal statü kazanması geçte olsa sağlanmıştır. Sosyal çalışma hayatında istihdam ve insan kaynakları alanında çok önemli bir misyon yüklenerek danışmanlık hizmeti veren bürolarımız iş arayanlar ve işverenler için güvenilir birer kurum ve kuruluşlardır. Bürolarımız özel sektörde ister mavi, ister beyaz yaka olsun tüm alanlarda herkes için önemli ve ciddi bir istihdam hizmeti sunmaktadır.

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki ülkemizde Özel İstihdam Büroları, TC. Çalışma Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu izin ve onayı ile faaliyetlerini sürdürmekte ve denetlenmektedirler. Çalışma şekli ve faaliyet alanlarının çerçevesi yasalarla belirlenmiştir. İşkur’a kayıtlı bürolarımızın yasaların dışına çıkmaları ve her hangi olumsuz bir faaliyet yürütmeleri olanaksızdır.  

Maalesef spesifik, marjinal ve kayıt dışı özel istihdam alanında yaşanan olumsuz bazı örneklerin (Ki bunların somut bir kanıtı da bulunmamaktadır) yasal çalışan bürolarımızla uzak yakın ilgisi yoktur. Bu gibi durumları yasal çalışan bürolarımızla irtibatlandırarak manipüle eden, ne yaptıkları ve kim oldukları belli olmayan ve kendilerini özel istihdamda çalışanların temsilcileri olarak gösteren kişilerin bağlı olduklarını iddia ettikleri kuruluşlarında hiçbir yasal niteliğinin bulunmaması da dikkat çekicidir.

Çalışmalarını üst düzey bir ciddiyetle ve güvenle yürüten bürolarımızın çalışma alanlarından, maddi-mânevî nemalanmak isteyen ve siyasi/politik bir takım oyunlarına bürolarımızı alet etmek isteyen bu tür yasa dışı kişi/kurum ve kuruluşlara pirim verilmemesi ve itibar edilmemesi gerekliliğini İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği olarak vurgulamak isteriz. 

Özellikle de çalışmalarını meslek etiği açısından ciddiyetle yürüttüğüne inandığımız basın yayın kuruluşlarının, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına bu tür konularda uzman ve yetkili kişilerin görüş ve düşüncelerini almalarını ve alınan bu görüşlerin çarpıtılmadan yayınlanması gerekliliğini hatırlatırız.

Bazı basın yayın kuruluşlarında dile getirilen bürolarımızla ilgili olumsuz düşüncelerin tamamı birer iddiadır ve iddia edenler tarafından bunların ispatlanması gerekmektedir. Aksi takdirde tüm bunlar birer yalan ve iftira niteliği taşıyacaktır ve bürolarımız nezdinde hukuki bir hakkın doğmasına sebep olacaktır.

Bürolarımız, iş arayanlara yönelik, iş arama kriterlerinin net olarak belirlenmesi, nitelik ve niceliklerin doğru olarak tespit edilmesi adına tamamen yasal bir takım sorulardan oluşan “İş Talep Formu” adı verilen matbu bir evrakla talepleri almakta ve değerlendirmektedir. Ayrıca yine yasal olarak iş arayanlardan alınması gerekli olan kimlik fotokopisi, sabıka kaydı, ikâmetgâh ve sağlık raporu gibi evrakları da talep etme ve bunları değerlendirme, denetim ve teftiş adına resmi kurumlara istenildiği takdirde sunmak için belirli bir süre saklama hakkına sahibiz.

Aynı şekilde bürolarımız İşverenlere yönelik olarak da personel ya da elemanın çalışma şekli ve istihdam edileceği alanla ilgili olarak bir takım soruların yer aldığı “Eleman Talep Formu” adı verilen matbu bir evrakla yine talepleri almakta ve değerlendirmektedir.

Uzman İnsan Kaynakları personellerimizce değerlendirmenin yapılması sonrasında, işveren ve iş arayan arasında mutabakat sağlanması durumunda tüm taraflar arasında düzenlenen yasal bir sözleşme ile çalışma tamamlanmaktadır.

Bürolarımız istihdam alanında danışmanlık hizmeti verirken çalışmalarında gerçekleştirdiği tüm işlemleri, tarafların (İşçi, İşveren ve Büro) mutabakatı ve yasal çerçeve sınırları dâhilinde yetkili organların denetimine açık bilgi ve belgeler ile gerçekleştirmektedir. Bürolarımız tarafsız olarak, her iki taraf arasında (İşçi ve İşveren) objektif bir bakış açısı ile hizmet vermektedirler.

Ayrıca bürolarımızın iş arayanlar üzerinden haksız kazanç iddia ettiği gibi asılsız bir durumun oluşması da mümkün değildir. Çünkü bürolarımız kendilerine verilen tamamen yasal haklarla hareket etmekte ve belirlenen hizmet bedelini tümüyle işverenden almaktadır. Yasal prosedürle iş arayandan her hangi bir şekilde ücret alınması ya da işverenden alınan hizmet bedelinin iş arayan kişiyle irtibatlandırılması söz konusu bile edilemez.

Diğer bir konu; iş arayanların işe yerleştirilmeleri durumunda, tüm sosyal hakları işveren ve işçi ile ilgili karşılıklı özel bir durumdur. Ki bu da henüz ülkemizde işçi kiralama gibi bir durumun, her hangi bir şekilde mümkün olmaması da göz önünde bulundurulduğunda bürolarımızın, çalışanların sosyal hakları ile ilgili her hangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bürolarımızın sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayan bir konuda suçlanması da akla ve mantığa aykırıdır.

Buraya kadar çalışma şeklini kısaca özetlemeye çalıştığımız Özel İstihdam Bürolarımız hakkında, İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneğimiz nezdinde yetkili büro sahipleri ve dernek yönetiminden her türlü sağlıklı bilgi ve belgeye ulaşmak mümkündür.

Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur…

Vural ŞEKER
İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı
Damla İnsan Kaynakları Genel Koordinatörü

Okunma Sayısı : 5522